cvičák

                                            
 
 
 
 
       S našimi psami Anitou aj Bonom navštevujeme KK Šalková,
   kde cvičíme poslušnosť,obranu aj stopy.
  
   S Bonom plánujeme urobiť aj skúšku všestraného výcviku/SVV1/
   na ktorú sa pripravujeme pod vedením skúsených výcvikarov.
   /poslušnosť,stopy: Miroslav Valocký,obrana:Ivan Plavec/
     za čo im patrí moje poďakovanie.
 
 
 
                         
 
                                                 
 
                                                 
 
                                                 
 
                                                 
 
   
                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                   
 
TOPlist